Events

 • Home
 • Completed Events

2019 Events

 • 04
 • Jan

Kurmi Samuh Samaj Wedding

 • 04 Jan,2019
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.

2017-2018 Events

 • 25
 • Aug

Prize Distibution & Ambulance

 • 25 Aug,2018
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 30
 • April

Bhojalram Janm Jayanti

 • 30 April,2018
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 11
 • Apr

Kurmi Samuh Wedding

 • 11 Apr,2017
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 16
 • Sept

Mahila Vikas Parishad

 • 16 Sept,2017
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 02
 • Oct

Jago Yuvan Seminar

 • 02 Oct,2017
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 10
 • Dec

Samuh Wedding

 • 10 Dec,2017
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.

2016 Events

 • 09
 • Jan

Vevishal Pasandgi Samaroh

 • 09 Juan,2016
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 21
 • May

Bhojalram Janm Jayanti

 • 21 May,2016
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 17
 • Aug

Vallabhbhai Sanman Samaroh

 • 17 Aug,2016
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 28
 • Aug

Prize Distibution

 • 28 Aug,2016
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.
 • 11
 • Dec

Samuh Wedding

 • 11 Dec,2016
 • Patel Wadi, Ghanti Stand, Ambar Cinema Road Bapunagar.